• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5

De zintuigen - voelen

Onze tast is zeer fijngevoelig. We voelen hiermee de aard van een oppervlak: de textuur, hardheid, zachtheid, plasticiteit en vorm.Via de huid staan we in contact met de ons omringende wereld. De tastzin maakt ons bewust van het bestaan van die andere wereld.
Door de tastzin voelen we zowel afstand als verbinding. We voelen ons aangetrokken om iets aan te raken, maar tegelijkertijd ervaren we dat we gescheiden zijn van elkaar.
Aanraking is een natuurlijke behoefte. Aangeraakt worden is essentieel. Als we aangeraakt worden voelen we ons lijf, onszelf. Aanraking is een belangrijk manier om in contact te komen met elkaar. Het meest simpele voorbeeld is het elkaar de hand schudden als begroeting. (Hoewel dit niet kan in tijden van Corona, voelen we nog steeds de behoefte om uitdrukking te geven aan onze verbondenheid).

spacer