• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5

Doel

Aandacht voor compassie in de zorg staat voor ons centraal. Door middel van unieke projecten trachten we te bereiken dat de menselijke maat in de zorg terug komt, op plekken waar deze door allerlei redenen in het gedrang is.
Dit doen we door heel expliciet aandacht te schenken aan dat wat goed gaat in plaats van voortdurend aandacht te geven aan die zaken die niet goed gaan. Gastvrijheid in de zorg en patiëntvriendelijkheid heeft alles te maken met hoe je met elkaar omgaat en hoe de zorgomgeving is ingericht. De zintuigen vormen hiervoor de basis. Wij zien dat hierdoor de medewerkers- en klanttevredenheid stijgt, de werkdruk minder wordt, het ziekteverzuim daalt, de klantenbinding toe neemt en het medicijngebruik afneemt.

Dit alles trachten we met de Brilliante projecten te bereiken door de inzet van zintuigelijke belevenissen en de overdracht van de kennis die we in de loop van de jaren hebben opgedaan.

spacer